Geplaatst op

10 maart Pictostudio op het Landelijke IB congres voor intern begeleiders

Visitaal en Spelpartners staan op 10 maart met Pictostudio op het Landelijke IB congres voor intern begeleiders.
Op onze stand op de kennismarkt kun je zelf onze softwarepakketten uitproberen: Pictostudio voor Office en Pictostudio Pro. Maak hier eenvoudig een dagschema of weekschema met Visitaal pictogrammen en ontdek zelf waarom Pictostudio veel gebruikt wordt door intern begeleiders voor ondersteunde communicatie. We hebben inmiddels veel enthousiaste gebruikers van onze software in het reguliere onderwijs maar ook intern begeleiders in het speciaal onderwijs werken veel met Pictostudio.

Pictostudio wordt vaak gebruikt door intern begeleiders om kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) te begeleiden. Ook leerlingen met een Autisme Spectrumstoornis en anderstalige nieuwkomers hebben baat bij ondersteunde communicatie.
Pictostudio is bedoeld voor iedereen die visuele ondersteuning nodig heeft bij dagstructuur en begrijpelijke communicatie.

Zien we je 10 maart? Dan kun je zelf ontdekken hoe gemakkelijk Pictostudio werkt!

Meer informatie vind je hier.

Praktische informatie IB dag 2020

Het congres vindt plaats in Congrescentrum De Reehorst. Het adres van de locatie is:
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (Gld)