Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde Communicatie is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen. 

Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken.

Elk mens heeft recht op communicatie, ook wanneer er sprake is van een visuele, auditieve of communicatieve beperking. Gaat dit niet vanzelfsprekend, dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet alleen aangepast taalgebruik, maar ook visuele hulpmiddelen. Zowel in de (kinder-) revalidatie als in de zorg voor verstandelijk beperkte heeft het begrip Ondersteunde Communicatie (OC) sinds de jaren negentig steeds meer betekenis gekregen.

De term Ondersteunde Communicatie benadrukt dat alle beschikbare communicatievormen elkaar ondersteunen in het communicatieproces. De uitgangspunten van OC sluiten nauw aan bij de basisfilosofie van Totale Communicatie (TC) een term die vooral binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt gebruikt.

OC/ TC wordt ingezet bij diegenen die niet of nauwelijks spreken, maar tevens bij die personen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal.

Meer informatie vindt u bij deze organisaties:

ISAAC
ISAAC staat voor International Society for Augmentative and Alternative Communication. De Nederlands en Vlaamse tak (aangeduid als nf) zet zich in voor mensen met een communicatieve beperking, hun omgeving en hun professionele hulpverleners.

Wegwijzer OC
Een mooie en duidelijke website met uitgebreide informatie over zorg- en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Het doel van deze website is om deze informatie te ontsluiten en iedereen met vragen rondom Ondersteunde Communicatie de weg te wijzen naar de juiste informatie.

Leerstoel Ondersteunde Communicatie
Sinds 1 oktober 2010 heeft de BOSK een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen.  De leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op Ondersteunde Communicatie.

Werken met visualisaties
Een Belgische website met veel informatie over het werken met visuele middelen bij een communicatieve beperking. Uitgebeide informatie over bestaande middelen, maar ok tips over het zelf maken en inzetten van communicatiematerialen. Een goed startpunt voor iedereen met vragen rondom ondersteunde communicatie.
Wij kunnen ons helemaal vinden in het motto: ‘Naast “zorg op maat” dient “visualiseren op maat” een evidentie te zijn.’

Ondersteunde communicatiematerialen op maat
De pictogrammen en producten van Visitaal worden ontworpen door Spelpartners, specialisten in ondersteunde communicatie en applicaties voor zorg en onderwijs. Spelpartners heeft veel ervaring met de ontwikkeling van aangepaste communicatiematerialen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), verstandelijk gehandicapten en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Expertisecentrum William Schrikker
Met de laagdrempelige visuele tools van het Expertisecentrum William Schrikker kunnen professionals in de jeugdzorg direct aan de slag met thema’s als ‘vechtscheiding’, omgangsregeling, 18-/18+ , interculturele communicatie of jeugdcriminaliteit. De tools zijn aangepast op het werken met jeugdigen en ouders met een beperking. Het Expertisecentrum biedt ook trainingen en opleidingen aan om professionals in de (jeugd)zorg, overheid, justitie en onderwijs extra handvatten te geven in het werken met deze jeugdigen en hun ouders.