Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde Communicatie is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen. 

Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken. Gaat dit niet vanzelfsprekend, dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet alleen aangepast taalgebruik, maar ook visuele hulpmiddelen. Zowel in de (kinder-) revalidatie als in de zorg voor verstandelijk beperkte heeft het begrip Ondersteunde Communicatie (OC) sinds de jaren negentig steeds meer betekenis gekregen.

De term Ondersteunde Communicatie benadrukt dat alle beschikbare communicatievormen elkaar ondersteunen in het communicatieproces. De uitgangspunten van OC sluiten nauw aan bij de basisfilosofie van Totale Communicatie (TC) een term die vooral binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt gebruikt.

OC/ TC wordt ingezet bij diegenen die niet of nauwelijks spreken, maar tevens bij die personen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal.

Ondersteunde communicatie is een mensenrecht

Elk mens heeft recht op communicatie, ook wanneer er sprake is van een visuele, auditieve of communicatieve beperking. Communicatie is een mensenrecht, en Nederland heeft in 2016 aangegeven zich te houden aan het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Dat gaat niet alleen over toegankelijke toiletten of andere fysieke voorzieningen, het verdrag gaat ook over het recht op toegankelijke communicatie. Helaas blijft het beleid achter bij de juridische vereisten, er is zelfs sprake van verslechtering. Zo worden bijvoorbeeld spraakcomputers vaak niet vergoed zorgverzekeraars.

Meer informatie over Ondersteunde Communicatie vindt je hier:

Met de links op deze pagina willen we iedereen met vragen rondom Ondersteunde Communicatie op weg helpen naar de juiste informatie.

com-modemdag_2023

De Com@ModemDag is al jarenlang dé plek voor professionals om alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ondersteunde communicatie te leren kennen. Wij staan hier dit jaar ook met onze nieuwe producten.
Een dag vol boeiende workshops en presentaties over hulpmiddelen die communicatie ondersteunen.

Op het programma van de Com@ModemDag staan:

  • Oplossingen die je zeker moet kennen
  • Workshops en presentaties naar keuze
  • Ervaringsbeurs waarop jij zelf ervaringen kan delen!​
  • Authentieke getuigenissen​

Werk of leef je met personen die moeite hebben met spreken, schrijven, lezen of andere vormen van communicatie? Schrijf je hier in!

Leerstoel Ondersteunde Communicatie
Sinds 1 oktober 2010 heeft de BOSK een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen.  De leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op Ondersteunde Communicatie.

Werken met visualisaties
Op deze uitgebreide Belgische website vind veel informatie over het werken met visuele middelen bij een communicatieve beperking. De site biedt niet alleen uitgebreide informatie over bestaande middelen, maar ook tips over het zelf maken en inzetten van ondersteunde communicatiematerialen. Een goed startpunt voor iedereen met vragen rondom ondersteunde communicatie.
En natuurlijk kunnen wij ons helemaal vinden in het motto: ‘Naast “zorg op maat” dient “visualiseren op maat” een evidentie te zijn.’

ISAAC
ISAAC staat voor International Society for Augmentative and Alternative Communication. De Nederlands en Vlaamse tak (aangeduid als nf) zet zich in voor mensen met een communicatieve beperking, hun omgeving en hun professionele hulpverleners.

Kennisplein gehandicaptensector

Ook op de site van Kennisplein Gehandicaptensector vind je uitgebreide informatie over methodieken en tools die je kunt inzetten als je aan de slag wilt met Ondersteunde Communicatie (OC).

Spelpartners, specialisten in ondersteunde communicatiematerialen


De pictogrammen en producten van Visitaal worden ontworpen door Spelpartners, specialisten in ondersteunde communicatie en applicaties voor zorg en onderwijs. Spelpartners heeft veel ervaring met de ontwikkeling van aangepaste communicatiematerialen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), verstandelijk gehandicapten en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Expect Jeugd

Met de laagdrempelige visuele tools van het Expect Jeugd kunnen professionals in de jeugdzorg direct aan de slag met thema’s als ‘vechtscheiding’, omgangsregeling, 18-/18+ , interculturele communicatie of jeugdcriminaliteit. De tools zijn aangepast op het werken met jeugdigen en ouders met een (licht verstandelijke) beperking. Expect Jeugd biedt ook trainingen en opleidingen aan om professionals in de (jeugd)zorg, overheid, justitie en onderwijs extra handvatten te geven in het werken met deze jeugdigen en hun ouders.