Over Visitaal-pictogrammen

De ontstaansgeschiedenis Visitaal-pictogrammen

Visitaal werkgroep brainstorm

De oorsprong van Stichting Visitaal Pictogrammen ligt in het Vijfhoek Pictogrammen Systeem. Dit systeem is ontwikkeld op een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten in Heiloo.

Op basis van een oorspronkelijk in Canada ontstaan en in Zweden verder ontwikkeld Pictogrammensysteem zijn medewerkers van dit dagverblijf zelf pictogrammen gaan ontwerpen.

In 1991 is hiervoor de Stichting Vijfhoek Pictogrammen opgericht. Deze stichting heeft een groot aantal Pictogrammen ontworpen en aan het bestaande systeem uit Canada en Zweden toegevoegd.

Stichting Vijfhoek

De stichting Vijfhoek heeft kort na haar oprichting de rechten op het Pictogrammensysteem in het Nederlandse taalgebied verworven. Het draagt hiervoor jaarlijks een gedeelte van haar inkomsten af aan haar partner in Zweden die de rechten op het Pictogrammensysteem wereldwijd bezit. De bedoeling van de stichting is altijd geweest een duidelijk, praktisch en eenduidig systeem te ontwikkelen voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Stichting InterSect

Deze stichting is ontstaan uit de in 1987 opgerichte GFA gebruikersgroep, een Atari computergebruikersgroep die programmeerde in GFA-basic.

Hieruit ontstond een vrijwilligersgroep die educatieve sofware voor het basisonderwijs ging ontwikkelen. Door samenwerking met een psycholoog, die onderzoek deed naar de gebruiksmogelijkheden van grafische programma’s voor verstandelijk gehandicapten, werd in samenwerking met de NIZW een tweejarig project gestart onder de naam CompAkt (computer activiteiten). Het project werd afgesloten door een congres van het NIZW met als titel “En nu wil ik”.

In 1994 werd de stichting InterSect opgericht. Deze stichting zette de werkzaamheden van de oude gebruikersgroep voort. Eén van de trajecten leverde het Pamijer/Gemiva/Syndion pictogrammensysteem op, een systeem bestaande uit 400 pictogrammen dat zich voornamelijk richt op pictogrammen voor gebruik in dagverblijven en sociale werkplaatsen (thans niet meer in gebruik).

In 1996 ontstond een nauwe samenwerking tussen de stichtingen Vijfhoek en InterSect met Stichting Vijfhoek als ontwikkelaar van pictogrammen en InterSect als ontwikkelaar van computersystemen. Deze samenwerking leidde onder andere tot het eerste computerprogramma met Vijfhoek-pictogrammen: PictoBase (waarin ook de InterSect pictogrammen waren opgenomen).

In 1998 zijn de twee stichtingen gefuseerd tot de stichting VIPS. Stichting VIPS kreeg in 2005 een nieuwe naam en een nieuw logo en gaat sindsdien verder als Stichting Visitaal Pictogrammen.

Visitaal wordt onderdeel van Spelpartners

Met ingang van 1 november 2019 is Stichting Visitaal opgeheven. Op verzoek van het bestuur van de stichting worden de Visitaal-pictogrammen verder beheerd en doorontwikkeld door Spelpartners.

Spelpartners is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe software onder de naam Pictostudio. De producten werden al sinds 2016 verkocht via Spelpartnershop.nl.