Topmenu

Copyright Visitaal-pictogrammen

pictogram-politieGeen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Visitaal®.

Toestemming voor reproductie van onderdelen van de website kan worden gevraagd via email.

Het copyright blijft eigendom van Stichting Visitaal®.

Copyright © Stichting Visitaal®, 2008
Alle rechten voorbehouden.

De rechten van Stichting Visitaal® en haar merken en producten worden beschermd door merkenbureau de Merkplaats.

de-merkplaats-logo

No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of Stichting Visitaal®.

Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail.

Copyright remains the property of Stichting Visitaal®.

Copyright © Stichting Visitaal®, 2008
All rights reserved.

Copyright protection provided by de Merkplaats

de-merkplaats-logo

Website: Spelpartners

Al onze producten en publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet worden hergebruikt of verveelvoudigd zonder onze schriftelijke toestemming.