Veelgestelde vragen over Visitaal-pictogrammen

Zijn Visitaal-pictogrammen alleen geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking?

Visitaal-pictogrammen zijn wel ontstaan op een instelling voor kinderen met een auditieve en verstandelijke beperking, de Weerklank in Amsterdam maar worden inmiddels veel breder ingezet. Visitaal-pictogrammen worden ook veel gebruikt bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, ZMLK leerlingen, LVB jongeren, ouderen met dementie of cliënten met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Waarom zijn Visitaal-pictogrammen niet gratis?

Visitaal-pictogrammen zijn helaas niet gratis: het kost nu eenmaal tijd om een nieuw Visitaal-pictogram te ontwerpen. Een nieuwe pictogram moet voor verschillende doelgroepen begrijpelijk en toepasbaar zijn. Daarom kijkt er een klankbordgroep mee met deskundigen zoals logopedisten en communicatiedeskundigen. Vaak worden er diverse ontwerpen afgekeurd voordat we een nieuw pictogram toevoegen aan onze bibliotheek. Dat kost tijd en dus ook geld. Ook de server-kosten, updates en andere kosten voor de software en applicaties kosten geld. We zijn een bedrijf zonder structurele ondersteuning in een kleine nichemarkt. Daarom moeten we om een bijdrage vragen om de continuïteit van de Visitaal-biblitoheek en producten te garanderen.

Waarom heeft Visitaal niet voor elk woord een pictogram?

Visitaal-pictogrammen zijn ontwikkeld vanuit de principes van Totale Communicatie. De Visitaal-pictogrammen zijn niet bedoeld om gesproken taal te vervangen maar juist om de taalverwerving te stimuleren. Daarom is Visitaal zorgvuldig bij het ontwerpen van nieuwe pictogrammen. We denken goed na welke begrippen we vertalen naar een pictogram, belangrijk is dat veel gebruikers er baat bij hebben. een klankbordgroep van professionals en thuisgebruikers denkt mee.
We gaan ook geregeld op bezoek bij instellingen om te overleggen en met de cliënten te spreken. Juist daarom geven veel professionals zoals logopedisten en communicatiedeskundigen vaak de voorkeur aan Visitaal-pictogrammen. We streven ernaar wekelijks een update toe te voegen aan de pictogrammen-bibliotheek van Pictostudio: met een licentie voor deze software kun je altijd de nieuwste pictogrammen gebruiken voor ondersteunde communicatie en cliëntcommunicatie.

Wat is Totale Communicatie?

Onder Totale Communicatie verstaat men het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto’s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie. (Bron: Wikipedia)

Meer lezen over Totale Communicatie:

Ik wil Visitaal-pictogrammen gebruiken in een publicatie, mag dat?

Voor het plaatsen van Visitaal-pictogrammen in publicaties, brochures, tijdschriften, lesmateriaal en dergelijke is toestemming van Visitaal-pictogrammen nodig. Als het gaat om niet-commercieel gebruik wordt deze toestemming (met bronvermelding) in de regel zonder probleem verleend.

Voor commerciële uitgaven hanteren we een vaste prijs per geplaatst pictogram. Voor aan de doelgroep gerelateerde publicaties worden aparte tarieven in rekening gebracht.

Als jouw vraag er niet bij staat of je wilt een pictogram laten ontwerpen kun je via dit e-mailadres contact opnemen: contact@visitaal.nl