Visitaal-pictogrammen voor Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is niet meer weg te denken uit de Nederlandse zorg. Op deze onafhankelijke website van de Patiëntenfederatie Nederland kunnen cliënten zelf hun zorgverleners beoordelen aan de hand van een vragenlijst. Zo kan iedereen die zorg nodig heeft een weloverwogen keuze maken.

Op verzoek van de Patiëntenfederatie ontwierpen we een serie speciale Visitaal-pictogrammen voor de vragenlijst van ZorgkaartNederland. Een vruchtbare samenwerking die ervoor zorgt dat deze vragenlijst nog leesbaarder wordt, ook voor mensen die minder talig zijn.

De vragenlijst van Zorgkaart Nedeland met speciale Visitaal-pictogrammen

Pictogrammen op maat voor uw publicatie

Visitaal Pictogrammen heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwerpen van pictogrammen en begrijpelijke communicatie voor speciale doelgroepen. Ook voor uw organisatie kunnen we helpen om complexe informatie toegankelijk te maken voor mensen die minder talig zijn.

We hebben veel ervaring in de ontwikkeling van ondersteunde communicatiematerialen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Meer weten over de mogelijkheden van pictogrammen of ondersteunde communicatie op maat? Mail ons of bel voor een oriënterend gesprek: 020-419 49 02