Topmenu

Ondersteunde Communicatie

Visitaal homepage

Ondersteunde Communicatie is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen. Visitaal heeft veel ervaring met de ontwikkeling van aangepaste communicatiematerialen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), verstandelijk gehandicapten en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Ondersteunde Communicatie (OC) betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken.
Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelfsprekend, dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Zowel in de (kinder)revalidatie als in de zorg voor verstandelijk gehandicapten heeft het begrip Ondersteunde Communicatie (OC) sinds de jaren negentig steeds meer betekenis gekregen. De term Ondersteunde Communicatie benadrukt dat alle beschikbare communicatievormen elkaar ondersteunen in het communicatieproces. De uitgangspunten van OC sluiten nauw aan bij de basisfilosofie van Totale Communicatie (TC) een term die vooral binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt gebruikt.
OC/ TC wordt ingezet bij diegenen die niet of nauwelijks spreken, maar tevens bij die personen die moeite hebben met het begrijpen van gesproken taal.


Meer informatie:

ISAAC
ISAAC staat voor International Society for Augmentative and Alternative Communication. De Nederlands en Vlaamse tak (aangeduid als nf) zet zich in voor mensen met een communicatieve beperking, hun omgeving en hun professionele hulpverleners.

Leerstoel Ondersteunde Communicatie
Sinds 1 oktober 2010 heeft de BOSK een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen.  De leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op Ondersteunde Communicatie.

Website: Spelpartners

Al onze producten en publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet worden hergebruikt of verveelvoudigd zonder onze schriftelijke toestemming.