Geplaatst op

Visitaal Chat app van de week op Androidworld

visitaal chat

Visitaal Chat is gekozen tot app van de week op Androidworld!

Visitaal Chat is dan ook niet per se alleen handig voor mensen met een verstandelijke beperking: we kunnen ons zomaar voorstellen dat bijvoorbeeld ook mensen in het spectrum baat hebben bij de wat rustigere natuur van Visitaal Chat

Lees het bericht op AndroidWorld.