Pictogrammen voor ondersteunde communicatie, dagritme en structuur

Scherm met Pictostudio Pro, protocol ochtendritueel bewerken
Met de sjablonen in Pictostudio Pro maak je snel een dagschema of weekschema op maat

Visitaal-pictogrammen helpen om meer grip te krijgen op het dagelijks leven. Met Pictostudio beschik je over meer dan 2400 Visitaal-pictogrammen  die je direct kunt toepassen in dag- en weekschema’s, stappenplannen en onze gratis Pictokalender.

We hebben onze pictogrammen ontwikkeld voor iedereen die extra visuele ondersteuning nodig heeft bij dagplanning en communicatie. Visitaal-pictogrammen worden veel gebruikt voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Ook mensen met een Autisme Spectrumstoornis gebruiken Visitaal-pictogrammen om te ondersteunen bij dagindeling en ondersteunde communicatie.

Foto van leraar en leerlingen, samen aan de slag met pictokaartjes.

Ook in het onderwijs worden Visitaal-pictogrammen veel gebruikt: intern begeleiders en scholen in het primair en speciaal onderwijs gebruiken Pictokaartjes bij leerlingen die visuele ondersteuning nodig hebben bij dagstructuur en taalverwerving.

Elke week ontwerpen we nieuwe Visitaal-pictogrammen. We laten ons leiden door vragen van gebruikers: als je een licentie hebt voor een van onze producten of diensten kun je verzoeken voor nieuwe pictogrammen bij ons indienen, we proberen hier zo snel mogelijk gehoor aan te geven.

We spelen ook in op de actualiteit: sinds begin 2020 voegden we ruim 150 corona-pictogrammen toe aan ons softwarepakket Pictostudio. Gebruikers van Pictostudio voor Office, Pictostudio Pro en PictoCanvas beschikken automatisch over alle nieuwe pictogrammen.

De Visitaal-bibliotheek is is nooit af, maar blijft doorgroeien.